QR Icon
>

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2019 rok

Czytaj dalej

Drukuj

>

Informacja za rok 2019 o miejscach zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych

Informacja za rok 2019 o miejscach zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raba Wyżna przez podmioty odbierające odpady komunalne.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2019 r. poziomach recyklingu

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj dalej

Drukuj

>

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

W dniu 29 września 2020r.(wtorek) odbędzie się zbiórka pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów niebezpiecznych (m.in. przeterminowanych farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, zużytych świetlówek oraz przeterminowanych leków).

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647