QR Icon

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej,  po  uzgodnieniu  z  Firmą  A.S.A.  zwraca się z prośbą, aby w okresie  zimowym mieszkańcy Gminy zamieszkujący w terenach o utrudnionym dojeździe  dla  samochodów  śmieciarek,  gromadzili odpady zmieszane w otrzymywanych  czarnych workach  na  odpady  komunalne (worki z napisem odpady komunalne) , które wcześniej należy umieścić w posiadanych kontenerach  plastikowych. 

Takie  działanie  ma  na celu usprawnienie odbioru  odpadów  przez  specjalistyczny  sprzęt,  w  szczególności  w okresach  większych  opadów  śniegu.  W  pozostałym  zakresie,  w  tym gromadzenie i odbiór odpadów segregowanych, pozostaje bez zmian.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647