Drukuj

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej,  po  uzgodnieniu  z  Firmą  A.S.A.  zwraca się z prośbą, aby w okresie  zimowym mieszkańcy Gminy zamieszkujący w terenach o utrudnionym dojeździe  dla  samochodów  śmieciarek,  gromadzili odpady zmieszane w otrzymywanych  czarnych workach  na  odpady  komunalne (worki z napisem odpady komunalne) , które wcześniej należy umieścić w posiadanych kontenerach  plastikowych. 

Takie  działanie  ma  na celu usprawnienie odbioru  odpadów  przez  specjalistyczny  sprzęt,  w  szczególności  w okresach  większych  opadów  śniegu.  W  pozostałym  zakresie,  w  tym gromadzenie i odbiór odpadów segregowanych, pozostaje bez zmian.

Odsłony: 3105