QR Icon

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej   informuje  mieszkańców  Gminy  Raba  Wyżna,  że Wiejskie Ośrodki  Zdrowia tj.: w Rabie Wyżnej, w Skawie, w Sieniawie i w Podsarniu zostały wyposażone w  specjalne   pojemniki  na zbiórkę lekarstw przeterminowanych.   

Pojemniki    te   znajdują   się   w   miejscach ogólnodostępnych  na  terenie  poszczególnych  Ośrodków  Zdrowia  i  w związku  z  tym  prosimy,  aby w miarę możliwości i potrzeb leki takie pozostawiać tylko w tych pojemnikach.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647