Drukuj

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej   informuje  mieszkańców  Gminy  Raba  Wyżna,  że Wiejskie Ośrodki  Zdrowia tj.: w Rabie Wyżnej, w Skawie, w Sieniawie i w Podsarniu zostały wyposażone w  specjalne   pojemniki  na zbiórkę lekarstw przeterminowanych.   

Pojemniki    te   znajdują   się   w   miejscach ogólnodostępnych  na  terenie  poszczególnych  Ośrodków  Zdrowia  i  w związku  z  tym  prosimy,  aby w miarę możliwości i potrzeb leki takie pozostawiać tylko w tych pojemnikach.

Odsłony: 2956