Drukuj

Informacja za rok 2014 o miejscach zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raba Wyżna przez podmioty odbierające odpady komunalne.

Plików:
Data 2015-07-13 11:45:16
Wielkość pliku 23.5 KB
Download 559

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania.

Odsłony: 1763