Drukuj

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania.

Plików:
Data 2016-03-31 14:25:57
Wielkość pliku 42 KB
Download 529

Odsłony: 1722