QR Icon

Z dniem 01 sierpnia 2016 obowiazuje nowy wzór deklaracji na odbiór odpadów.

Deklaracja tutaj

Plików:
Data 2016-08-01 09:59:19
Wielkość pliku 103.99 KB
Download 2 625

UWAGA:
Od 1.08.2016r. obowiązują podjęte przez Radę Gminy Raba Wyżna na sesji w dn. 28 czerwca 2016r. następujące uchwały:

Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXI/177/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raba Wyżna

Informujemy również, że Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty nie została zmieniona, w związku z tym stawki opłat nie ulegają zmianie.
 Przypominamy, że w Gminie Raba Wyżna została wybrana metoda opłaty od gospodarstwa domowego a stawka miesięcznej opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów i wielkości gospodarstwa domowego (czyli liczby osób w gospodarstwie):

- jeżeli będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (czyli z segregowaniem) to opłata miesięczna wynosi odpowiednio:
1) 10 zł tj. 25% stawki z pkt 3 - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  do 2 osób.
2) 24 zł tj. 60% stawki z pkt 3 - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka 3 do 5 osób;
3) 40 zł - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  6 i więcej osób; 

- jeżeli nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (czyli bez segregowania) to opłata miesięczna wynosi odpowiednio:
4) 15 zł tj. 25% stawki z pkt 6  - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  do 2 osób;
5) 36 zł  tj. 60% stawki z pkt 6 - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  3 do 5 osób;
6) 60 zł - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka 6 i więcej osób.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647