Drukuj

W dniu 29 października 2018r. (poniedziałek) odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych chemikaliów: farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz leków).

W tym dniu odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Raba Wyżna 256B - Skup Złomu).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165

Odsłony: 1157