Drukuj

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2018 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Odsłony: 433