Drukuj

W dniu 30 maja 2019r.(czwartek) odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych chemikaliów: farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz leków).

W tym dniu odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Raba Wyżna 256B - Skup Złomu) w godzinach 7.30 - 16.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165

Odsłony: 389