Drukuj

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2020r.

Odpady komunalne ZMIESZANE I SEGREGOWANE odbierane są CO MIESIĄC .
PROSIMY O WIĄZANIE WORKÓW!!!
Pojemniki i worki należy wystawiać najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru wg harmonogramu !!!
Firma odbierająca odpady:
FCC Podhale Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
Biuro Obsługi Klientów Indywidualnych tel.: 18 265 22 52

Harmonogram na 2020 r.

Odsłony: 3130