Drukuj

W dniu 30 czerwca 2020 r.(wtorek) odbędzie się zbiórka pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów niebezpiecznych (m.in. przeterminowanych farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, zużytych świetlówek oraz przeterminowanych leków).

W tym dniu odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Raba Wyżna 256B - Skup Złomu) w godzinach 7.45 - 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165

Odsłony: 689