QR Icon

Wśród odpadów ze styropianu możemy wyróżnić ich dwa rodzaje: styropian opakowaniowy i styropian budowlany,

  • STYROPIAN OPAKOWANIOWY CZYSTY ( np. opakowania ochronne po sprzęcie AGD, RTV, meblach) – umieszczamy w żółtym worku oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
  • STYROPIAN OPAKOWANIOWY ZABRUDZONY ( np. zabrudzone opakowania po żywności) – umieszczamy w pojemniku/worku na odpady niesegregowane (zmieszane)
  • STYROPIAN BUDOWLANY CZYSTY – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u)
  • STYROPIAN BUDOWLANY ZABRUDZONY (z klejem/siatką) – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u)

PSZOK przyjmuje od mieszkańców Gminy Raba Wyżna pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie.

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na stronie internetowej www.rabawyzna.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647