Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RABA WYŻNA
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z lipca 2011r. wprowadziła zasadniczą zmianę w stosunku do  obowiązującego wcześniej stanu prawnego.

W nowym systemie postępowania z odpadami komunalnymi gmina ma przejąć odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania.
Obowiązywała będzie opłata ponoszona przez mieszkańców na rzecz gminy za świadczenie usług polegających na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów.
 W naszej Gminie system ten będzie obowiązywał od  dnia 1 lipca 2013 roku.  Oznacza to, że od 1 lipca odpady z zamieszkanych nieruchomości będą odbierane przez firmę, którą gmina wybierze w ramach przetargu. Zostanie zmieniona również forma opłaty - dotychczas mieszkańcy płacili należności za odbiór śmieci bezpośrednio do podmiotu, z którym mieli zawartą umowę o wywóz odpadów w zależności od ilości pojemników. Każdy właściciel nieruchomości w drodze składanej deklaracji ustali stawkę jaką będzie wpłacał za wywóz odpadów do Gminy Raba Wyżna.

Uchwałą Rady Gminy została wybrana metoda opłaty od gospodarstwa domowego i tak stawka miesięczna opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów i wielkości gospodarstwa domowego (czyli liczby osób w gospodarstwie):

- kiedy będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (czyli z segregowaniem)
1)  40 zł - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  6 i więcej osób;
2)  24 zł tj. 60% stawki z pkt 1 - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka 3 do 5 osób;
3)  10 zł tj. 25% stawki z pkt 1 - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  do 2 osób.

- kiedy nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów (czyli bez segregowania)
4)  60 zł - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka 6 i więcej osób;
5)  36 zł  tj. 60% stawki z pkt 4 - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  3 do 5 osób;
6)  15 zł tj. 25% stawki z pkt 4  - w przypadku gospodarstwa gdzie mieszka  do 2 osób;

Za powyższą opłatę gmina odbierze każdą ilość odpadów.
    Pieniądze zebrane z opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami ustawy będzie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami na terenie gminy czyli koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, koszty utworzenia i prowadzenia selektywnej zbiórki oraz koszty administracyjne.

Termin złożenia pierwszej deklaracji określający wysokość opłat upływa 30 kwietnia 2013 roku i należy złożyć do Urzędu Gminy w Sali Obsługi Klienta pok. 1-08.
Deklaracje można otrzymać w Urzędzie Gminy, Zakładzie Komunalnym i Mieszkaniowym w Rabie Wyżnej, u sołtysa oraz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy http://www.rabawyzna.pl → Obszary działania samorządu →  Gospodarka odpadami .

Uwaga!!
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i mają zawartą umowę z firmą odbierającą odpady powinni rozwiązać swoje umowy na dzień 30 czerwca 2013r. W związku z tym, że okres wypowiedzenia może być 3 miesięczny zaleca się dostarczyć pismo z wypowiedzeniem do siedziby firmy najpóźniej do 30 marca 2013r. Wzór wypowiedzenia umowy tutaj.

Plików:
Data 2013-03-08 09:07:44
Wielkość pliku 61.09 KB
Download 5 144

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (jeśli powstają tam odpady, np. domki letniskowe)  lub częściowo niezamieszkałych (np. gospodarstwa agroturystyczne) oraz przedsiębiorcy muszą mieć nadal zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych na potrzeby ich działalności.


Pamiętajmy, że im więcej będziemy segregować odpadów

tym taniej będziemy płacić za ich odbiór i zagospodarowanie !

 

 

 

Odsłony: 4826