QR Icon

Informujemy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje "o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna", że została wysłana do każdego gospodarstwa INFORMACJA O SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wraz z harmonogramem wywozu odpadów oraz naklejkami z indywidualnymi kodami kreskowymi.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/220/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 21 marca 2013r., w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: właściciele nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Raba Wyżna zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w terminie do końca dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Wpłaty w wysokości ustalonej w deklaracji należy dokonywać na gminny rachunek bankowy prowadzony dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Numer konta bankowego jest indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego zgłoszonego w deklaracji.

Wpłaty można również dokonywać bez prowizji w kasach banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej lub w kasie znajdującej się w budynku Urzędu Gminy ( w godzinach pracy Urzędu).

W tytule wpłat należy wpisywać "odbiór odpadów za okres ....." oraz obowiązkowo wpisać Państwa indywidualny numer karty punktu, przesłanego w powyższych informacjach.

W załączeniu otrzymali Państwo informacje o segregacji odpadów wraz z informacją o systemie znakowania worków i pojemników, harmonogramie wywozu odpadów oraz naklejki z kodami kreskowymi do systemu znakowania pojemników i worków, koniecznych do weryfikacji rodzaju odpadów a także dzięki, którym będą mogły być przyjmowane zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

W przyszłości nie będą odbierane worki i pojemniki, jeśli nie będą właściwie oznakowane powyższymi naklejkami.

Kolejne naklejki można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej - tel. 18 26 71 165 lub po zgłoszeniu u sołtysów.

 Worki na odpady segregowane dodatkowo można odebrać w biurze ZGKiM oraz u sołtysów.

 W celu ułatwienia dokonywania płatności otrzymali Państwo również blankiety, które można wykorzystać dokonując wpłat.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnego i Mieszkaniowej w Rabie WyżnejUrząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647