QR Icon
>

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony przywozimy tylko w wyznaczone dni do godz. 9.00. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon zostanie przeprowadzona wg. następującego harmonogramu:

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek od 1 sierpnia 2019 roku

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty.
Od dnia 1 sierpnia 2019r. będą obowiązywały następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Odpady zbierane w sposób selektywny - 15 zł od 1 mieszkańca,
Odpady zbierane w sposób nieselektywny- 30 zł od 1 mieszkańca.

Czytaj dalej

Drukuj

>

INFORMACJA DOTYCZĄCA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE

Od 1 lipca 2019r. w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości nie będą, jak dotychczas wyposażane w pojemnik na odpady zmieszane.  Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym spoczywać będzie na właścicielach nieruchomości.  Obowiązek ten wynika z zapisu art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Czytaj dalej

Drukuj

>

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2019

Informujemy, że jest nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla terenu Gminy Raba Wyżna od 1 lipca 2019r.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647