QR Icon
>

Rolniku, właściwe miejsce dla folii z sianokiszonki

Uprzejmie informujemy rolników z gminy Raba Wyżna, że odpady foliowe z sianokiszonki można oddawać nieodpłatnie do punktu skupu EKO-WTÓRPOL przy ul. Kilińskiego 61 d w Rabce-Zdroju (Zabornia).

Czytaj dalej

Drukuj

>

Wywóz popiołu

Kierownik ZGKiM informuje,że popiół z palenisk domowych (piece c.o. , podgrzewacze wody, itp.) powstający przy spalaniu legalnych materiałów opałowych odbierany będzie co miesiąc w terminach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wyznaczonych harmonogramami dla poszczególnych miejscowości w okresie od października 2013 do kwietnia 2014r.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Kolejny etap realizacji nowej ustawy gospodarki odpadami

Szanowni mieszkańcy i przedsiębiorcy, Gmina Raba Wyżna w nowym systemie gospodarki odpadami przyjęła takie rozwiązanie, że deklarację o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy składają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna o czym informowaliśmy wielokrotnie od początku tego roku.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Opłata za gospodarowanie odpadami i inne informacje

Informujemy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje "o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna", że została wysłana do każdego gospodarstwa INFORMACJA O SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wraz z harmonogramem wywozu odpadów oraz naklejkami z indywidualnymi kodami kreskowymi.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647