QR Icon
>

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2017 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania

Czytaj dalej

Drukuj

>

Informacja za rok 2017 o miejscach zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych

Informacja za rok 2017 o miejscach zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raba Wyżna przez podmioty odbierające odpady komunalne.

Czytaj dalej

Drukuj

>

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

W dniu 8 marca 2018r. (czwartek) odbędzie się zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych chemikaliów: farb, rozpuszczalników, środków ochrony roślin oraz leków).

Czytaj dalej

Drukuj

>

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

Na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon wg następującego harmonogramu:

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647