QR Icon
>

Odbiór przeterminowanych leków

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej   informuje  mieszkańców  Gminy  Raba  Wyżna,  że Wiejskie Ośrodki  Zdrowia tj.: w Rabie Wyżnej, w Skawie, w Sieniawie i w Podsarniu zostały wyposażone w  specjalne   pojemniki  na zbiórkę lekarstw przeterminowanych.   

Czytaj dalej

Drukuj

>

Odbiór odpadów w okresie zimowym

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej,  po  uzgodnieniu  z  Firmą  A.S.A.  zwraca się z prośbą, aby w okresie  zimowym mieszkańcy Gminy zamieszkujący w terenach o utrudnionym dojeździe  dla  samochodów  śmieciarek,  gromadzili odpady zmieszane w otrzymywanych  czarnych workach  na  odpady  komunalne (worki z napisem odpady komunalne) , które wcześniej należy umieścić w posiadanych kontenerach  plastikowych. 

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Kierownik ZGKiM w Rabie Wyżnej informuje, że w dniu 30 września 2013r (poniedziałek) na terenie Gminy Raba Wyżna będą zbierane odpady wielkogabarytowe (meble, opony, elektroodpady : telewizory, pralki, lodówki, itp.) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna objętych nowym system gospodarki odpadami komunalnymi i złożyli deklaracje.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Deklaracja elektroniczna już dostępna

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Raba Wyżna, że jest już dostępna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wersji elektronicznej.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647