QR Icon
>

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu


Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Harmonogram wywozu śmieci w 2014

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów w 2014 roku.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Odbiór przeterminowanych leków

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej   informuje  mieszkańców  Gminy  Raba  Wyżna,  że Wiejskie Ośrodki  Zdrowia tj.: w Rabie Wyżnej, w Skawie, w Sieniawie i w Podsarniu zostały wyposażone w  specjalne   pojemniki  na zbiórkę lekarstw przeterminowanych.   

Czytaj dalej

Drukuj

>

Odbiór odpadów w okresie zimowym

Kierownik  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w Rabie Wyżnej,  po  uzgodnieniu  z  Firmą  A.S.A.  zwraca się z prośbą, aby w okresie  zimowym mieszkańcy Gminy zamieszkujący w terenach o utrudnionym dojeździe  dla  samochodów  śmieciarek,  gromadzili odpady zmieszane w otrzymywanych  czarnych workach  na  odpady  komunalne (worki z napisem odpady komunalne) , które wcześniej należy umieścić w posiadanych kontenerach  plastikowych. 

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647