QR Icon
>

Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych?

Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, czy wygasają one z mocy prawa?

Czytaj dalej

Drukuj

>

Wzór rozwiązania umowy o wywóz śmieci

Przypominamy, że do 31.03.2013 należy wypowiedzieć umowy o wywóz śmieci, które zawarte zostały przez mieszkańców z firmami do tego uprawnionymi.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zakres usług od 1 lipca 2013 w zamian za opłatę „śmieciową”

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 19 lutego br. i wejdzie w życie 5 marca, w naszej gminie zostały podjęte kroki w celu włączenia do usług w ramach opłaty, dostarczenie do każdego gospodarstwa pojemnika na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane. Do tej pory było to tylko możliwe za dodatkową opłatą.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Nowy system gospodarki odpadami

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RABA WYŻNA
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z lipca 2011r. wprowadziła zasadniczą zmianę w stosunku do  obowiązującego wcześniej stanu prawnego.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647