QR Icon
>

Kolejny etap realizacji nowej ustawy gospodarki odpadami

Szanowni mieszkańcy i przedsiębiorcy, Gmina Raba Wyżna w nowym systemie gospodarki odpadami przyjęła takie rozwiązanie, że deklarację o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy składają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Raba Wyżna o czym informowaliśmy wielokrotnie od początku tego roku.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Opłata za gospodarowanie odpadami i inne informacje

Informujemy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje "o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na obszarze Gminy Raba Wyżna", że została wysłana do każdego gospodarstwa INFORMACJA O SPOSOBIE UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wraz z harmonogramem wywozu odpadów oraz naklejkami z indywidualnymi kodami kreskowymi.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Harmonogramy odbioru śmieci od 1 lipca 2013 roku

Zostały ustalone harmonogramy odbioru śmieci od mieszkańców Gminy Raba Wyżna. Pojemniki i worki należy wystawiać najpóźniej  do godziny 7:00 w dniu odbioru według harmonogramu !!!

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zasady gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Raba Wyżna"  z Firmą ASA. Firma ta w od lipca 2013 roku przez dwa lata będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Poniżej przedstawiamy informacje o gospodarowaniu odpadami.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647