QR Icon

30 września w Sieniawie odbyły się ćwiczenia strażackie, których tematem były działania ratowniczo-gaśnicze podczas pożarów w budynkach. Ćwiczeniom jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z gminy Raba Wyżna oraz gminy Spytkowice, mającym usprawnić koordynację działań ratowniczych, przyglądał się wójt gminy Andrzej Dziwisz.  

Ćwiczenia zorganizował zarząd Oddziału Miedzygminnego Raba Wyżna – Spytkowice Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rabie Wyżnej. Tematem ćwiczeń był pożar zakładu lakierniczego. Celem działań ratowniczych, które ćwiczyli strażacy, było między innymi usprawnienie współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej na poziomie gminnym. W trakcie ćwiczeń strażacy na bieżąco określali potrzeby w zakresie sił i środków niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczych podczas pożarów wewnątrz budynków.

Gospodarzem ćwiczeń byli druhowie OSP Sieniawa, a obserwatorami strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Rabki Zdroju. W podsumowaniu prezes zarządu oddziału międzygminnego druh Robert Wodziak oraz komendant międzygminny OSP druh Krzysztof Gacek ocenili je pozytywnie. Na koniec wójt gminy Andrzej Dziwisz pogratulował strażakom inicjatywy i chęci podnoszenia swoich umiejętności.

Galeria

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647