QR Icon

2 października uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rokicinach Podhalańskich mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z 97-letnim pułkownikiem Aleksandrem Tarnawskim, ps. „Upłaz”. Spotkanie ze świadkiem historii było wyjątkowe, bo wyjątkowy był zaproszony gość.

Aleksander Tarnawski to polski inżynier i chemik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Z 316 Cichociemnych, Pan Tarnawski jest ostatnim żyjącym.

Celem jednostki podczas II wojny światowej było organizowanie i szkolenie ruchu oporu w okupowanym kraju. Żołnierze powracający z kursów do macierzystych jednostek byli zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, stąd nazwa Cichociemni.

Aleksander Tarnawski opowiedział młodzieży, jaką drogę pokonał z Polski do Szkocji w latach 1939-1940, gdzie odbywał pierwsze szkolenia oraz jak został zrzucony do Polski. Obecnie Aleksander Tarnawski współdziała z jednostką Grom w Gliwicach, propagując i kultywując tradycje patriotyczne, szczególnie wśród młodzieży. W 2016 r. opublikowana została książka o jego losach i walce pt. ,,Ostatni”. 7 września 2014 roku, w wieku 93 lat, pułkownik wykonał w tandemie spadochronowym kolejny skok z żołnierzami jednostki GROM. Obecnie jest honorowym kombatantem Jednostki Wojskowej GROM, która dziedziczy tradycje i obyczaje Cichociemnych. Za swoje dokonania został czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, otrzymał także Srebrny Krzyż Zasługi.

Tuż przed przybyciem szanownego gościa, uczniowie obejrzeli film „Cichociemni – polskie drogi do niepodległości”, który przybliżył im tematykę działalności Cichociemnych. Młodzież naszej szkoły (w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI-VIII), mieli okazję uczestniczenia w żywej i nieszablonowej lekcji historii i z zainteresowaniem słuchali opowiadań Pana Tarnawskiego jak również zadawali wiele pytań. Na koniec spotkania szanowny gość przekazał młodzieży trzy najważniejsze wartości, którymi on sam kieruje się w życiu, a są to - uczciwość, pasja oraz nieuleganie żadnym ideologiom (posiadanie własnego zdania).

W roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości kontakt z tak wspaniałym człowiekiem był zarówno dla uczniów jak i nauczycieli prawdziwą lekcją patriotyzmu i okazją do refleksji co dla każdego z nas oznacza bycie patriotą na co dzień.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647