QR Icon

- Drodzy seniorzy, dziękuję Wam za wysiłek włożony w rozwój społeczności lokalnej, za aktywną działalność i wytrwałą pracę na rzecz kształtowania tożsamości kulturowej mieszkańców gminy. Życzę pogody ducha, a także realizacji wyznaczonych celów i zamierzeń – mówił, nie ukrywając wzruszenia, włodarz gminy Andrzej Dziwisz podczas uroczystości Dnia Seniora, zorganizowanej w Rabie Wyżnej 7 października przez członków Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z terenu Raby Wyżnej i Spytkowic. 

Podczas niedzielnych uroczystości słowa uznania i podziękowania skierował w stronę seniorów starosta nowotarski Krzysztof Faber, a w imieniu wójta gminy Spytkowice życzenia seniorom złożyła Grażyna Wojdyła – sekretarz gminy Spytkowice. Święto było także okazją do wręczenia podziękowań. Sylwia Matejczyk z Biblioteki Publicznej w Sieniawie złożyła na ręce seniora Tomasza Oprzędkiewicza podziękowania za okazaną hojność i przekazanie do archiwum biblioteki woluminów oraz wielkiej wagi historycznej i materialnej przedmiotów zabytkowych, które jak podkreśliła - podniosły rangę małej wiejskiej biblioteki w Sieniawie. Gratulacje i słowa uznania od władz samorządowych i Gminnego Ośrodka Kultury w Rabie Wyżnej skierowano do małżeństwa Teresy i Jana Rusnaków, którzy obdarzeni duszą artysty swoją pracą ubogacają dorobek kulturalny gminy. –  Wasza  pasja, entuzjazm i trud włożone w kształtowanie postaw młodego pokolenia oraz zaangażowanie w sprawy społeczne są bezcennym darem, który złożyliście rabiańskiej kulturze – czytamy w liście gratulacyjnym.

Galeria

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647