QR Icon

Trwa uzupełniający nabór uczestników do projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług przez mieszkańców Gminy Raba Wyżna”

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, iż trwa uzupełniający nabór uczestników szkolenia w ramach projektu pn. ”Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług przez mieszkańców Gminy Raba Wyżna”.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie Gminy Raba Wyżna.

Zajęcia prowadzone będą w 12 osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów w trzech możliwych do wyboru modułach tematycznych:

  • „Rodzic w sieci”
  • „Moje finanse i bankowość”
  • „Internet dla seniora”

Szkolenia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Bronisława Czecha w Rokicinach Podhalańskich oraz w Szkole Podstawowej  im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu.

 Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji z zakresu wybranego bloku tematycznego.

 Regulamin i materiały rekrutacyjne zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Raba Wyżna (https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/samorzad-lokalny/ogloszenia-i-informacje/2647-nowa-era-komputera) oraz szkół podstawowych w Rokicinach Podhalańskich (http://www.zsprokiciny.rabawyzna.pl/szkola-podstawowa/nowa-era-komputera.html) i w Podsarniu (http://www.sppodsarnie.pl/?start=6). Dokumenty rekrutacyjne można także pobrać w w/w szkołach podstawowych oraz w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej na Dzienniku Podawczym.

Termin składania deklaracji uczestnictwa do 18 stycznia 2019r.

Miejsce składania deklaracji: w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rokicinach  Podhalańskich oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Podsarniu.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647