QR Icon

Podczas marcowej sesji Rada Gminy Raba Wyżna podjęła miedzy innymi uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Raba Wyżna i programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku.

Ponadto podczas sesji komendant Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Henryk Chudy przedstawił sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania rabczańskiego komisariatu w 2018 roku. Informację o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego jednostek OSP na terenie gminy Raba Wyżna przedstawił komendant Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Krzysztof Gacek. O sytuacji w ochronie zdrowia na terenie gminy poinformował radnych dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna Krzysztof Stachura.

Rada Gminy Raba Wyżna zapoznała się także z terminarzem realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w 2019 roku, w tym – z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na planowane inwestycje oraz kalendarzem imprez kulturalno-sportowych planowanych na terenie gminy w 2019 roku.

Galeria

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647