QR Icon

Mała Armia Janosika w rezultacie realizacji projektu „Stroje Regionalne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Mała Armia Janosika” zakupiła po 11 kompletów strojów góralskich chłopięcych i dziewczęcych.

Aby kultywowanie naszej tradycji wzrosło wśród młodych ludzi, koniecznością było zakupienie strojów regionalnych dla dzieci i młodzieży. W naszej gminie jest cały szereg osób, które chętnie skorzystałyby z możliwości uczęszczania na zajęcia gry na skrzypcach i śpiewu przy czym miałyby możliwość korzystania ze strojów regionalnych, które są nieodzownym czynnikiem krzewienia kultury góralskiej oraz działania w ramach Stowarzyszenia Mała Armia Janosika. W efekcie zakupu strojów, zainteresowanie kapelą góralską oraz naszym regionem wzrośnie, bowiem zwiększy się liczba osób biorących czynny udział w rozwoju stowarzyszenia, a efekty naszej pracy będą widoczne w twórczości Małej Armii Janosika, która działa na terenie LGD.

Damian Pałasz

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie Mała Armia Janosika. Zadanie pn.: „Stroje Regionalne dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Mała Armia Janosika” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze działania Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647