QR Icon

W piątek (22 listopada) odbyło się uroczyste posumowanie VIII Gminnego Konkursu Plastycznego „Pomagając stajemy się lepsi” organizowanego co roku przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Św. Brata Alberta w Skawie.

W uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom, uczestniczyli: zastępca wójta Rafał Grygorowicz, siostra Ksenia z Domu Generalnego sióstr Albertynek z Krakowa, Alicja Sokołowska - przewodnicząca jury oraz nagrodzeni uczniowie ze swoimi opiekunami. Uczniowie klasy VIII wykonali program artystyczny o życiu patrona szkoły, a kółko teatralne przedstawiło sztukę pt. „Warto pomagać" nawiązującą do tematu konkursu. Następnie zostały wręczone nagrody i wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Raba Wyżna. Zgłoszono 37 prac. Oceny prac dokonała komisja w składzie:

Przewodnicząca: Alicja Sokołowska – artysta plastyk z Chabówki, absolwent szkoły artystycznej im. Kenara w Zakopanym Członkowie: Maria Twaróg – plastyk - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk o wolność w Rdzawce Elżbieta Jamróz - plastyk – Szkoła Podstawowa im. A. Zachary w Ponicach.

Jury oceniało technikę wykonania pracy, oryginalność kompozycji, zgodność tematyczną, pomysłowość i przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

Klasy I-III
I miejsce – Hanna Plewa
II miejsce – Lena Kamińska, Gabriel Sikora
III miejsce – Patryk Pustuła
Wyróżnienie – Damian Knurowski, Julia Komperda

Klasy IV-VIII
I miejsce – Natalia Wójciak
II miejsce – Zuzanna Jaworska, Jakub Hadowski
III miejsce – Lena Cempa
Wyróżnienie – Dominika Palac, Anna Wójciak, Julia Chowaniec

Galeria

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647