Drukuj

Gmina Raba Wyżna zakończyła realizację zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w miejscowości Skawa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

W ramach w/w zadania powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Całkowity koszt zadania: 507 160,93 zł, w tym dofinansowanie z w/w Funduszu: 70 000,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 719