QR Icon

Z głębokim żalem informujemy o śmierci 

Edwarda Antolaka

wieloletniego Radnego Gminnej Rady Narodowej (1973 - 1984)
Radnego Rady Gminy Raba Wyżna w I kadencji (1990 - 1994)
podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Raba Wyżna
oraz
Współzałożyciela Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokicinach Podhalańskich
a także
Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Rabie Wyżnej

Modlitwy różańcowe rozpoczną się 14 października 2020 r. o godz. 10.00
w kościele parafialnym w Rokicinach Podhalańskich
po czym nastąpi msza św. żałobna o godz. 11.00

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie oraz Bliskim składają:
Wójt Gminy Raba Wyżna wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej,  Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna, Radni Gminy Raba Wyżna, Sołtysi Gminy Raba Wyżna.

Wywiad z krótką biografią Pana Edwarda opublikowany został w Wieściach Rabiańskich  nr 2 w 2019 roku na stronie 26, tu link:  https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/640-wiesci-rabianskie-2-169-2019

 Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647