QR Icon

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK) -  800 137 200

tpk

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

   • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
   • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
   • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

  • pielęgniarki/położnej 
  • lekarską.
w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

     • poradę medyczną
     • e–receptę
     • e–skierowanie
     • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach:

     • polskim
     • angielskim
     • rosyjskim
     • ukraińskim.
 
Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647