QR Icon

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

Plakat Publicznej Bazy Turystyki, w tle kolaż zdjęć z różnych miejsc opisany w konturach mapy polski

System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

  • Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
  • Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
  • Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
  • Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”. 

Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH)

W zakładce Rejestr CWOH, znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwanego obiektu hotelarskiego - „Rejestr tabelaryczny”. Sprawdź, czy wyszukiwany obiekt realizuje płatności Polskim Bonem Turystycznym.
Skorzystaj również z opcji „Mapa obiektów”, która pozwoli Ci wyszukać obiekty hotelarskie we wskazanej przez Ciebie lokalizacji oraz wyświetlić informacje o wyszukiwanym obiekcie. Ponadto, możesz zmierzyć interesujące Cię punkty na mapie i wyszukać między innymi zabytki, pomniki, itp.
Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich prowadzony jest  na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw informacji dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich zamieszcza się Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich.

Rejestracja obiektów noclegowych na portalu turystyka.gov.pl <https://link.freshmail.direct/c/nshbc5tfd8/fyc8xj0p9g> będzie dostępna już w grudniu.

Źródło i więcej informacji: https://turystyka.gov.pl/

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647