QR Icon

Informujemy, że można już składać wnioski przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Raba Wyżna i chętne na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych.

Informacja tekstowa o zakupie węgla

Wnioski do pobrania są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej nr 55 , Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej nr 41 oraz na stronie internetowej www.rabawyzna.pl.

Kto może złożyć wniosek?

- osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym, na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,

- prowadzi gospodarstwo domowe na terenie Gminy Raba Wyżna,

- nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku o zakup do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku o zakup po 1 stycznia 2023 roku.

Jak można złożyć wniosek?

- pisemnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej nr 55,

- przesłać na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Weryfikacja wniosków.

Wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie. Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie pozytywnie weryfikację, to poinformujemy Państwa o wyniku weryfikacji na wskazany we wniosku nr telefonu lub e-mail. Przekażemy również informację co do szczegółów płatności, terminu i miejsca odbioru węgla.

Odbiór węgla.

Odbiór węgla będzie odbywał się po opłaceniu faktury ze wskazanego przez ZGKIM placu. Transport węgla należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

Dostępność węgla oraz termin odbioru dla wnioskodawców uzależniony będzie od dostaw węgla z Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 18 26 88 950

Pobierz załącznik: Wniosek o zakup preferencyjny węgla wersja 2022.pdf

Pobierz załącznik: Wniosek o zakup preferencyjny węgla wersja 2023.pdf

 

 

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647