QR Icon

Od 21.12.2015 roku w wyniku połączenia dotychczas  działających Samodzielnych Publicznych Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Rabie Wyżnej, Skawie i Sieniawie rozpoczął swoją działalność Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Raba Wyżna.

Na terenie gminy nadal działają placówki ochrony zdrowia:

Ośrodek Zdrowia w Rabie Wyżnej tel: 182 67 10 13 oraz 185 44 73 12

Czynny :

 od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 18:00

PRZYJĘCIA LEKARZA POZ rejestracja - tel. 182 67 10 13 oraz tel. 185 44 73 12

od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 18:00

PORADNIA CHORÓB PŁUC

Rejestracja  nr tel : 505 707 524 

Poniedziałek : 11:00 - 16:00, Środa : 12:00 - 18:00, Piątek: 8:00 - 13:00

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek : 12:00 - 16:00, Środa : 14:00 - 18:00, Piątek: 10:00 - 15:00

 


Ośrodek Zdrowia w Skawie tel: 182 68 60 22

Czynny :

od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 18:00

Przyjęcia Lekarza POZ

Poniedziałek : od 08:00 do 15:00

Wtorek : od 08:00 do 14:30

Środa : od 12:00 do 18:00

Czwartek : od 08:00 do 14:00

Piątek : od 11:00 do 17:00


Ośrodek Zdrowia w Sieniawie tel: 182 77 57 03

Czynny :

od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 18:00

Przyjęcia Lekarza POZ

Poniedziałek : od 08:00 do 15:00

Wtorek : od 8:00 do 14:30

Środa : od 12:00 do 18:00

Czwartek : od 8:00 do 14:00

Piątek : od 8:00 do 13:00


Filia w Podsarniu

Przyjęcia Lekarza POZ

Poniedziałek : od 15:00 do 18:00

Środa : od 15:00 do 18:00


Dyrektor SPGZOZ w Gminie Raba Wyżna - mgr inż. Krzysztof Stachura

 

 

 

W Gminie działa także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wspiera on osoby i rodziny w zakresie zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W zakres zadań ośrodka wchodzą: przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, praca socjalna, prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zdrowie i opieka zdrowotna

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647