QR Icon
>

Zapraszamy na XIII Familiadę

Stowarzyszenie oświatowe „Echo” oraz Świetlica „Emaus” dzieci i młodzież zapraszają na XIII FAMILIADĘ Świetlicy „Emaus” 

1 grudnia 2013r. o godz.15.00 do Sali Domu Parafialnego w Rabie Wyżnej.

W programie:

1. Powitanie Gości

2. Podziękowanie

3. Występy grupy teatralnej

4. Występy grupy tanecznej

5. Wystawa twórczości plastycznej uczestników zajęć świetlicowych

6. Wystawa „Z życia świetlicy”


Drukuj

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647