Drukuj

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań  publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna w roku 2014.

Kompletne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Raba Wyżna w terminie do 24.02.2014 r.

Treść ogłoszenia oraz wzór oferty dostępne w BIP.

Odsłony: 3427