QR Icon
>

Ludowy Klub Sportowy Janosik

Nazwa

Ludowy Klub SportowyJanosikw Sieniawie

Status prawny

Stowarzyszenie Kultury  Fizucznej

Rok rejestracji

KRS

2005

NIP 7352639851, REGON 120027316

 

Główny obszar działania

 Terenem działania  Klubu jest Sieniawa.

 

Siedziba organizacji

 34-723 Sieniawa 319

Dane teleadresowe

 34-723 Sieniawa 319 , telefon 695 474 226;

Przedstawiciel

Kazimierz Wójtowicz-Prezes

Stanisław Szeliga- sekretarz

Misja organizacji

 

Działania sportowe

 

Cele statutowe organizacji

1.Krzewienie kultury fizycznej    wśród dzieci i dorosłych na terenie Gminy Raba Wyżnej;

 

2.Wspóldzialanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w zakresie uprawiania sportu;

 

 

3Prowadzenie działalności szkoleniowej w śród zawodników.

 

 

Główne formy działalności organizacji

1. Uczestnictwo drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej  w Nowym Targu,

 

 

2. Organizacja i przeprowadzenie i sportowo-rekreacyjnego festynu rodzinnego, w festynie uczestniczyło ok.500 osób.

 

 

3.Uczestniczenie w  turnieju piłki nożnej organizowanym  przez Urząd Gminy W Rabie Wyżnej, w turnieju uczestniczyło ok. 1000 osób.

 

 

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

 

Zorganizowanie festynu  rozgrywki drużyn piłkarskich w 2011,w którym uczestniczył:  Sławianin”- SKAWA I” i Janosik”, uczestnikami byli seniorzy, rozgrywki zakończone  zostały wynikami 9:3

 

Oczekiwane dziedziny współpracy

z partnerem 

1.Organizacja i prowadzenie rozgrywek drużyn  piłki nożnej juniorów ;

 

2.Organizacja i prowadzenie rozgrywek drużyn  piłki  nożnej seniorów;

 

3.Organizacja i przeprowadzanie działań  sportowo-  rekreacyjnych festynów rodzinnych;

4.Klunb opiera swoją działalność na pracy społecznej  swoich członków.

 

Informacje dodatkowe/ uwagi

 

 

 

Drukuj

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647