Drukuj

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną, a władzami samorządowymi. Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Akcja pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce.

W akcji Masz Głos udział mogą wziąć:

 -   organizacje społeczne,
 -   stowarzyszenia i fundacje,
 -   grupy sąsiedzkie,
 -   młodzieżowe rady gmin i rady seniorów,
 -   sołectwa, rady osiedli,
 -   lokalne gazety i portale informacyjne,
 -   grupy nieformalne,
 -   instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Więcej szczegółów: https://www.hf.org.pl/ao/index.php?id=2384  

Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie w województwie małopolskim. Kraków: https://www.maszglos.pl/szkolenie/szkolenie-w-krakowie/
 
Źródło: Stowarzyszenie Homo Faber www.hf.org.pl,
 
 
Odsłony: 371