QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

PROMESA DLA GMINY RABA WYŻNA NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA

W dniu 23.01.2023r. Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę na dofinansowanie zadania realizowanego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa.

Całkowita wartość zadania: 5 526 932,11 zł, w tym dofinansowanie: 3 752 994,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania: maj 2025r.

 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Wójt Gminy trzymający w ręku promesę

 

Drukuj

>

Dostępny samorząd - granty

GMINA RABA WYŻNA realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Gminie Raba Wyżna” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj dalej

Drukuj

>

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Loga UE

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym

Gmina Raba Wyżna realizuje projekt pn.: „Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym”, którego celem jest:

obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę starych niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne kotły gazowe i kotły biomasowe.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Budowa placu zabaw w miejscowości Bukowina Osiedle

Operacja polegająca na budowie obiektów małej architektury w miejscu ogólnodostępnym, której celem jest wpływ na zaspakajanie potrzeb mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647