QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Zdalna szkoła plus w Gminie Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna po raz drugi skorzystała z ogólnopolskiego programu Ministerstwa Cyfryzacji- Zdalna Szkoła Plus, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Umożliwiło to ponowne doposażenie wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zdalna szkoła w Gminie Raba Wyżna

 

Gmina Raba Wyżna złożyła w dniu 1 kwietnia 2020 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła”. We wniosku zaplanowano wsparcie w postaci zakupu 35 nowych laptopów służących do realizacji kształcenia zdalnego w związku ze zwalczaniem COVID-19 na terenie naszej gminy.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Nowy szlak turystyczny na terenie Gminy Raba Wyżna

Zgodnie z umową nr: RPMP.06.01.04-12-0069/17-00-XVII/64/FE/18 z dnia 09.03.2018r. Gmina Raba Wyżna realizowała Projekt pn.: „Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Rekrutacja do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Skawie.

Wójt Gminy Raba Wyżna i Dyrektor Przedszkola Gminnego w Skawie zapraszają rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich w ramach projektu pn.: „Do przedszkola chodź i Ty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Termin rekrutacji od 02.03.2020 r do 31.03.2020 r.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647