QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Jako jedna z nielicznych gmin dostaliśmy wysokie dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej.

W dniu 08.07.2020r. Zastępca Wójta Gminy Raba Wyżna Pan Rafał Grygorowicz odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego pamiątkowy czek na dofinansowanie zadania realizowanego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części Raby Wyżnej wraz z łącznikiem kanalizacji pomiędzy lewobrzeżną Rabą, a prawobrzeżną Rabą w dolnej części Raby Wyżnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zdalna szkoła plus w Gminie Raba Wyżna

Gmina Raba Wyżna po raz drugi skorzystała z ogólnopolskiego programu Ministerstwa Cyfryzacji- Zdalna Szkoła Plus, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Umożliwiło to ponowne doposażenie wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zdalna szkoła w Gminie Raba Wyżna

 

Gmina Raba Wyżna złożyła w dniu 1 kwietnia 2020 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła”. We wniosku zaplanowano wsparcie w postaci zakupu 35 nowych laptopów służących do realizacji kształcenia zdalnego w związku ze zwalczaniem COVID-19 na terenie naszej gminy.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Nowy szlak turystyczny na terenie Gminy Raba Wyżna

Zgodnie z umową nr: RPMP.06.01.04-12-0069/17-00-XVII/64/FE/18 z dnia 09.03.2018r. Gmina Raba Wyżna realizowała Projekt pn.: „Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647