QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

Informacja z realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”

Logo Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, Logo Unia Europejska -Europejski Fundusz Społeczny oraz napis Dostępny samorząd - grant

Gmina Raba Wyżna realizowała przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Gminie Raba Wyżna” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Budżet przedsięwzięcia grantowego obejmował 3 zadania:

 • Zadanie 1 – Dostępność architektoniczna
 • Zadanie 2 – Dostępność cyfrowa
 • Zadanie 3 – Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

W ramach zadania 1 – Dostępność architektoniczna zrealizowano następujące działania w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych na terenie Gminy Raba Wyżna:

 • oznakowanie poziome miejsc parkingowych,
 • oznakowanie pionowe miejsc parkingowych,
 • instalacja oznakowania początku i końca biegów schodowych,
 • zakup materacy ewakuacyjnych.

Łączna kwota realizacji wydatków w tym zadaniu wyniosła: 73 034,75 zł brutto.

W ramach zadania 2 – Dostępność cyfrowa zrealizowano następujący działanie:

 • zakup programu do edycji treści cyfrowej Adobe Acrobat Pro 2020.

Kwota realizacji wydatku w tym zadaniu wyniosła: 5 156,16 zł brutto.

W ramach zadania 3 – Dostępność komunikacyjno – informacyjna zrealizowano następujące działania:

 • zakup pętli indukcyjnej z odbiornikiem – Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
 • informacja w języku migowym na temat działalności urzędu i jednostek gminy
 • wdrożenie usługi: Tłumacz Języka Migowego – online - Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
 • tabliczki z napisami brajlowskimi - Urząd Gminy w Rabie Wyżnej
 • modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy

Łączna kwota realizacji wydatków w tym zadaniu wyniosła: 20 115,10 zł brutto.

Wartość wydatków całego projektu wyniosła: 98 306,01 zł brutto.

Przedsięwzięcie grantowe obejmowało 100% kosztów kwalifikowanych i było finansowane z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich – 84,28%
 • ze środków dotacji celowej – 15,72%

Poprawa dostępnośi w Gminie Raba Wyżna oraz logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Herb gminy Raba Wyżna

 

 

 

 

Drukuj

>

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu pn.: „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów”

Gmina Raba Wyżna (w imieniu własnym i Gminy Mszana Dolna), działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Informacja z realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Loga Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, Flaga Polski

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4888/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozrój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze: POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Logo Fundusze Europejskie Program regionalny, następnie flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska, logo i napis Małopolska, logo Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647