QR Icon


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PAPIERNICZO- BIUROWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU p.n "JA w świecie= przyroda + matematyka + informatyka".

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 30 000 EURO BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
       
    Szkołą Podstawową im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej
34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 120, Regon: 490 452 722, NIP: 735-10-59-896

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

    Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.
Zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych – w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej   ustawy.

III.ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego  zamówienia:
Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w związku z realizacją Zadania nr 1 pn. Kształtujemy efektywnie kompetencje przyrodnicze i informatyczne w Gimnazjum  w Rabie Wyżnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o numerze RPMP.10.01.03-12-0292/16 p.n. „JA w świecie = przyroda +matematyka +informatyka”.

Dostawa powinna składać się z 15 zestawów, których specyfikacje przedstawia się poniżej:

Zestaw 1, w skład którego wchodzi:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 37,00 ryz.

Zestaw 2, w skład którego wchodzi:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 37,00 ryz.

Zestaw 3, w skład którego wchodzi:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 37,00 ryz.

Zestaw 4, w skład którego wchodzi:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 37,00 ryz.

Zestaw 5, w skład którego wchodzi:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 37,00 ryz.

Zestaw 6, w skład którego wchodzą:
1. Papier ksero A4 80g/500 ark - 15,00 ryz
2. Bristol (karton) B1 70 x 100 cm kolor  czerwony 230g - 25,00 szt.  
3. Bristol (karton) B1 70 x 100 cm kolor  zielony 230g - 25,00 szt.
4. Bristol (karton) B1 70 x 100 cm kolor żółty 230g - 25,00 szt.

Zestaw 7, w skład którego wchodzą:
1. Bristol (karton) B1 70 x 100 cm biały 250g -25,00 szt.
2. Taśma samoprzylepna 12mm x 20m  - 30,00 szt.
3. Papier na dyplomy A4 170g/25 ark. różnokolorowy - 15,00 opk.
4. Papier kolorowy A4 80g/500ark lawendowy - 1,00 ryza
5. Papier kolorowy A4 80g/500ark zielony groszkowy - 1,00 ryza
6. Papier kolorowy A4 80g/500ark błękitny - 1,00 ryza
7. Papier kolorowy A4 80g/500ark cytrynowy - 1,00 ryza
8. Papier kolorowy A4 80g/500ark łososiowy - 1,00 ryza
9. Papier kolorowy A4 80g/500ark intensywny zielony (wiosenny) - 1,00 ryza.

Zestaw 8, w skład którego wchodzą:
1. Papier kolorowy A4 80g/500ark intensywny czerwony koralowy  - 1,00 ryza
2. Papier kolorowy A4 80g/500ark intensywny morski  - 1,00 ryza
3. Papier kolorowy A4 80g/500ark intensywny żółty - 1,00 ryza
4. Papier kolorowy A4 80g/500ark waniliowy  - 1,00 ryza
5. Kołonotatnik A5 80 okładka PP niebieski - 3,00 szt.
6. Kołonotatnik A5 80 okładka PP malinowy - 3,00 szt.
7. Kołonotatnik A5 80 okładka PP zielony - 3,00 szt.
8. Kołonotatnik A5 80 okładka PP transparentny - 3,00 szt.
9. Kołonotatnik A5 80 okładka PP nieb. transp. - 3,00 szt.
10. Dziurkacz  40k. - 15,00 szt.
11. Zszywki 24/6 /1000szt/ - 15,00 opk.

Zestaw 9, w skład którego wchodzi:
1. Zszywacz 30k - 15,00 szt.
2. Bloczek samoprzylepny pastelowy 75x75mm 450k. -  22,00 szt.
3. Kreda szkolna kolorowa kwadratowa B5 /50szt./ - 4,00 opk.
4. Klej w sztyfcie 9g - 30,00 szt.
5. Nożyczki 25,5cm  - 15,00 szt.

Zestaw 10, w skład którego wchodzi:
1. Pisaki dwustronne (etui 10-kolorów) - 15,00 szt.
2. Zakreślacz  6 kolorów w etui - 15,00 opk.
3. Marker suchościeralny 4szt + gąbka  - 14,00 szt.

Zestaw 11, w skład którego wchodzi:
1. Marker permanentny dwustronny CD&DVD czarny - 15,00 szt.
2. Długopis żelowy automatyczny zielony - 15,00 szt.
3. Długopis żelowy automatyczny czerwony - 15,00 szt.
4. Długopis żelowy automatyczny czarny - 15,00 szt.
5. Długopis żelowy automatyczny niebieski - 15,00 szt.
6. Ołówek HB z gumką - 30,00 szt.
7. Segregator A4/75 turkusowy - 15,00 szt.
8. Segregator A4/75 różowy - 5,00 szt.
9. Segregator A4/75 złoty - 5,00 szt.
10. Segregator A4/75 fioletowy - 5,00 szt.

Zestaw 12, w skład którego wchodzi:
1.  Skoroszyt wpinany PP miękki turkus - 150,00 szt.
2. Skoroszyt wpinany PP miękki różowy - 50,00 szt.
3. Skoroszyt wpinany PP miękki pomarańczowy - 50,00 szt.
4. Skoroszyt wpinany PP miękki szary - 50,00 szt.
5. Teczka z 12 przegródkami i rączką k. niebieski - 3,00 szt.
6. Teczka kartonowa 300g lakierowana z gumką ciemna niebieska - 30,00 szt.
7. Teczka kartonowa 300g lakierowana z gumką zielona - 30,00 szt.
8. Teczka kartonowa 300g lakierowana z gumką żółta - 30,00 szt.

Zestaw 13, w skład którego wchodzi:
1. Teczka kartonowa 300g lakierowana z gumką pomarańczowa - 30,00 szt.
2. Teczka kartonowa 300g lakierowana z gumką czerwona - 30,00 szt.
3. Koszulki A4 - folia /100szt./ - 15,00 opk.
4. Folia do laminowania A4 216*303mm 2x80mic 100szt. - 3,00 opk.
5. Płyta CD-RW 700MB - 3,00 opk.

Zestaw 14, w skład którego wchodzi:
1. Wkłady do gąbki 1magnetycznej 10szt - 15,00 opk.
2. Bristol (karton) 70 x 100 cm kolor niebieski - 25,00 szt.
3. Bloczek samoprzylepny pastelowy 75x75mm - 450k. -  8,00 szt.
4.Marker suchościeralny 4szt + gąbka - 1,00 szt.

Zestaw 15, w skład którego wchodzi:
1. Teczka segregująca 12 przekładek kolor czerwony - 15,00 szt.IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 18.10.2017r. - 23.10.2017r

V. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY  ORAZ  ICH WAGA:
x cena 100 %                ? termin wykonania ….............%   ?szybkość dostawy ….............%  
?koszty eksploatacji….............%     ?gwarancja …..............%     ? inne walory….............%  

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 16.10.2017r
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa w Raba Wyżna do godz. 10.00. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty faxem na numer: -   lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

OFERTA POWINNA SKŁADAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. odpis, wydruk lub kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni  stawiane kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Załączniki:
1.  Formularz ofertowy

..................................                                                                      ……………………………
             Data                                                                                     Podpis Zamawiającego
         Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

pieczątka Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

    Nawiązując do zapytania ofertowego (zgodnie z  art. 4 pkt. 8 Ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych –    w przypadku udzielania zamówień, których wartość  nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości  kwoty  30 000 euro bez uwzględnienia podatku od towarów i usług) skierowanego do nas przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej na:
Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w związku z realizacją Zadania nr 1 pn. Kształtujemy efektywnie kompetencje przyrodnicze i informatyczne w Gimnazjum w Rabie Wyżnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o numerze RPMP.10.01.03-12-0292/16 p.n. „JA w świecie = przyroda +matematyka +informatyka”.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przesłanym zapytaniem za następującą cenę:

Zestaw 1.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 2.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 3.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 4.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 5.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 6.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 7.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 8.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 9.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 10.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
Zestaw 11.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
    słownie: .........................................
Zestaw 12.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 13.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 14.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................
Zestaw 15.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................

Razem zestaw 1 do 15.   
wartość netto:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    podatek ..........%:     .......................... zł
    słownie: .........................................
    wartość brutto:      .......................... zł
    słownie: .........................................

                        
Ponadto oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób (należy odpowiednio uzupełnić, jeżeli w Zapytaniu ofertowym  w pkt V zaznaczono „ inne – poza ceną – kryteria stawiane wykonawcy”): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: …………………………………. / całość zamówienia wykonamy własnymi siłami.*
dnia …...................................
                          (miejscowość)
…........................................
                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy/
                                osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647