QR Icon

 

Gmina Raba Wyżna realizuje zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz remont stacji uzdatniania wody na potoku Kosiczne w Rabie Wyżnej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej” współfinansowane ze środków europejskich,

operacja „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody oraz wyrównanie szans rozwojowych terenów wiejskich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną mającą na celu sprawne, efektywne działanie sieci wodociągowej oraz skutecznie ograniczy ilości wyłączeń wody.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647