QR Icon

Gmina Raba Wyżna realizuje zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 364195K Ohladowa
w miejscowości Podsarnie w km 0+425 - 0+760”
współfinansowane ze środków europejskich, operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest polepszenie infrastruktury drogowej we wsi Podsarnie, który umożliwi szybsze, bezpieczniejsze  dotarcie do budynków użyteczności publicznej, a który w obecnych warunkach stwarza zagrożenie zdrowia i życia na odległości 335 mb.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647