QR Icon

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z: F.H.P.U. „PAŁASZ” Bogusław Pałasz na realizację zadania pod nazwą: „Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna”. Nowy szlak pieszo – rowerowy o długości ok. 7 km prowadzić będzie z miejscowości Harkabuz przez Podsarnie do Spytkowic.

W/w zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach poddziałania: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Informacja

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647