QR Icon

logotym

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym  e -usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Raba Wyżna, którzy ukończyli 25 rok życia.

Wartość całkowita projektu: 147 839,95 PLN
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Dofinansowanie projektu z UE: 126 373,59 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa: 21 466,36 PLN
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
1.Organizacja szkoleń
Zadanie obejmuje: organizację szkoleń mających na celu podniesienia kompetencji cyfrowych  t.j. umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług dla 264 mieszkańców Gminy Raba Wyżna realizowanych w dwóch szkołach podstawowych:
* w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rokicinach Podhalańskich- planowana liczna osób biorących udział w szkoleniu – 156 osoby;
* w Szkole Podstawowej w Podsarniu- planowana liczna osób biorących udział w szkoleniu- 108 osób.

2. Wynagrodzenie kadry instruktorskiej
Zadanie obejmuje: wynagrodzenie kadry prowadzącej zajęcia z uczestnikami projektu po odbyciu dedykowanego szkolenia. Instruktorzy prowadzący szkolenia zostaną wybrani spośród kadry nauczycielskiej zatrudnionej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Raba Wyżna – wszystkie osoby posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć komputerowych lub lekcji informatyki z uczniami.

3. Zakup sprzętu
Zadanie obejmuje: zakup sprzętu na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu t.j. 15 sztuk laptopów wraz z systemem operacyjnych oraz oprogramowaniem zgodnych z wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie.

4. Promocja projektu
Zadanie obejmuje: opracowanie projektu graficznego oraz wydruk, plakatów, ulotek, roll up’a, zamieszczenie ogłoszeń o naborze do projektu oraz informacji o realizacji projektu w internetowych portalach informacyjnych.

5. Wydatki administracyjne
Zadanie obejmuje: wypłatę wynagrodzenia osób zaangażowanych do prowadzenia koordynacji i rozliczenia prac projektowych.

REZULTATY:
Wskaźniki realizacji projektu to:
a) - liczba przeprowadzonych szkoleń – 352 godziny (22 szkolenia x 16h);
    - rodzaj przeprowadzonych szkoleń – 3 moduły tematyczne: Rodzic w sieci, Moje finanse i  transakcje,  Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych).
    - liczba uczestników każdego ze szkoleń-:
* Rodzic w sieci – 144 osób;
* Moje finanse i transakcje – 72 osoby;
* Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych) – 48 osób;
* Łącznie 264 osoby.
    - liczba grup szkoleniowych – 22;
b) liczba osób przeszkolonych – 264 osoby.

OKRES REALIZACJI:
01.09.2018 r. – 28.02.2019r.

STAN REALIZACJI:
19.09.2018 r. - podpisano umowę o przyznanie grantu (umowa nr: 18/NEK/POPC/2018)
W miesiącu październiku 2018 r. został zakupiony także sprzęt komputerowy t.j. 15 nowoczesnych laptopów LENOVO YOGA dla szkół biorących udział w projekcie wraz z pakietem Microsoft OLP OFFICESTD 2019 PL. Laptopy wyposażone są w ekran dotykowy z możliwością odłączenia klawiatury i pracy w trybie tabletu.
Na dzień 12 lutego 2109 r. przeszkolono 204 osoby z terenu Gminy:
      - 120 osób z modułu „Rodzic w sieci”
      - 48 osób z modułu „ Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych)”
      - 36 osób z modułu „Moje finanse i transakcje”. 

logotym

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647