QR Icon

Zgodnie z umową nr: RPMP.06.01.04-12-0069/17-00-XVII/64/FE/18 z dnia 09.03.2018r. Gmina Raba Wyżna realizowała Projekt pn.: „Budowa szlaku turystycznego na terenie Gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

W/w Projekt obejmował budowę szlaku turystycznego (ścieżki pieszo – rowerowej) na odcinku o długości 7,019 km, który będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych przez cały rok. Przedmiotowy szlak położony jest na granicy dwóch regionów Orawy i Podhala, gdzie z jednej strony rozciąga się piękny widok na Babią Górę, natomiast z drugiej widok na pasmo gór Tatr.  Sąsiedztwo Lasów Państwowych sprawia, że fauna i flora w tym rejonie jest szczególnie wyjątkowa. Ponadto przedmiotowy szlak w czasie zaborów stanowił granicę Państwa, co także sprzyja atrakcyjności tego miejsca, jako dodatkowy walor historyczny oraz krajobrazowy. Kolejno warto zaznaczyć, że na terenie wiosek przez, które przebiega projektowany szlak występuje szereg obiektów o walorach zabytkowych, są to: kapliczki, figury krzyża, domy mieszkalne, dzwonnice oraz figura św. Jana Nepomucena.
Całkowita wartość projektu: 3 572 817,03 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 1 819 315,94 PLN oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 151 609,67 PLN.   
Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647