QR Icon

Gmina Raba Wyżna po raz drugi skorzystała z ogólnopolskiego programu Ministerstwa Cyfryzacji- Zdalna Szkoła Plus, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Umożliwiło to ponowne doposażenie wszystkich szkół z terenu naszej gminy.

Tym razem kwota wsparcia wyniosła 115 000,00 zł, co umożliwiło zakup 46 nowych laptopów.
Sprzęt IT, który trafił do szkół został przekazany uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych, oraz nauczycielom.
Program „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją działań realizowanych przez gminę w miesiącu kwietniu br. W ramach dwóch edycji programu gmina pozyskała środki pozwalające na zakup łącznie 81 laptopów wykorzystywanych podczas zdalnego nauczania ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Programy „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.


Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647