Drukuj

W dniu 08.07.2020r. Zastępca Wójta Gminy Raba Wyżna Pan Rafał Grygorowicz odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego pamiątkowy czek na dofinansowanie zadania realizowanego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla prawobrzeżnej części Raby Wyżnej wraz z łącznikiem kanalizacji pomiędzy lewobrzeżną Rabą, a prawobrzeżną Rabą w dolnej części Raby Wyżnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa.

Całkowita wartość zadania: 2 922 347,65 zł, w tym dofinansowanie: 1 491 406,00 zł.
Planowany termin zakończenia zadania: kwiecień 2022r.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 1455