Drukuj

Operacja mająca na celu wzmocnienie więzi, tożsamości kulturowej i lokalnej poprzez renowację groty Matki Boskiej oraz kapliczki do momentu złożenia wniosku o płatność, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została zakończona 30.11.2020r.


Całkowita wartość zadania: 54 927,00 zł, w tym dofinansowanie: 31 815,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 708