QR Icon

Gmina Raba Wyżna otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2 w ramach osi priorytetowej wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół prowadzących Kształcenie Ogólne typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny.

Środki finansowe przyznane dla Gminy Raba Wyżna to 90 000,00 zł.

Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%).

W ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- Grant nr 2, Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. zatwierdził wnioski o przyznanie grantu.   
Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sieniawie jako jedyna w powiecie nowotarskim została zakwalifikowana do dofinansowania. Szkoła ta zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i stanie się tzw. Szkołą modelową. Przez kolejne dwa lata szkolne: 2021/2022 i 2022/2023 pod okiem ekspertów zostaną przeprowadzone modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą dydaktyki, organizacji szkoły i zakupu infrastruktury cyfrowej.

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sieniawie jest jedną z 22 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizować będą projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Uczniowie klas 7 i 8 będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznania przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 i zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.
W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zakupione wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu zapewnienia możliwości dokonania transformacji cyfrowej szkoły w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM czyli edukacyjnego podejścia do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647